Úvod » Často kladené otázky

Často kladené otázky

Snažili sme sa odpovedať na všetky najčastejšie otázky ohľadom mimosúdneho vymáhania pohľadávky. V prípade akýchkoľvek nejasností neváhajte a kontaktujte nás, radi Vám poradíme.

Je mimosúdne vymáhanie pohľadávky skutočne účinné?

Pri mimosúdnom vymáhaní hrá silnú rolu psychologický efekt a to posunutie vymáhania pohľadávky profesionálnej spoločnosti. Samozrejme, môžeme postupovať a postupujeme len v medziach zákona, avšak dlžník si veľmi rýchlo zistí, čo by nasledovalo, ak bude mimosúdnej vymáhanie neúspešné a uvedomí si, že je pre neho výhodnejšie uhradiť pohľadávku čo najskôr. Štatisticky je úspešnosť mimosúdneho vymáhania pohľadávky v porovnaní so súdnym viac ako dvojnásobná.

Zasielanie upomienok a advokáta si viem zabezpečiť sám

 Naše služby nie sú len o upomienkach, ale o aktívnom procese inkasa pohľadávok. S dlžníkom sme v písomnom, telefonickom, ale aj osobnom kontakte. V porovnaní s advokátom sme efektívnejší, nakoľko naša odmena je priamo závislá od úspešnosti inkasa pohľadávok a advokátovi platíte za právne úkony bez ohľadu na to, či niečo vymôže alebo nie, a teda sme aj lacnejší. Vopred neplatíte vôbec nič, žiadne preddavky ani ďalšie náklady! 

Čo ak mimosúdne vymáhanie neuspeje?

Ďaľší postup závisí od informácié, ktoré sme získali počas mimosúdneho vymáhania pohľadávky a samozrejme závisí od Vašeho rozhodnutia, či ďaľší postup zveríte nám, alebo svojmu právnikovi.

Aké služby spojené s vymáhaním pohľadávok poskytujete?

Od akej výšky pohľadávky vymáhate?

Nemáme žiadnu obmedzenú spodnú hranicu výšky vymáhanej pohľadávky. Vymáhame pohľadávky už od pár desiatok eur.

Aká je cena vymáhania pohľadávky?

Výška našej odmeny je stanovená individuálne pri každom jednom prípade v rozmedzí od 0% do 30% zo sumy ktorú vymáhame v závislosti od výšky pohľadávky, jej veku, zabezpečenia.

Ako dlho trvá proces vymáhania?

O prvých krokoch Vás informujeme už do dvoch týždňov. Samotné vymáhanie trvá v rozsahu 1-3 mesiacov. V prípade ak bol dohodnutý splátkový kalendár, predlžuje sa vymáhanie o dĺžku dohodnutú na splatenie splátok.

Ak od dlžníka nič nevymôžete?

V takom prípade sa môžete rozhodnúť, ako ďalej s pohľadávkou postupovať. V prípade, že nie sme úspešní, odporúčame Vám ďalší postup, ktorý vychádza z informácii, ktoré sme sa dozvedeli počas vymáhania. Ďalším postupom môže byť súdne vymáhanie, ktoré Vám vieme zabezpečiť my.

Nie je vymáhanie pohľadávok nelegálne?

Mimosúdne vymáhanie pohľadávok je založené na základe mandátnej zmluvy, čiže naše postupy sú v každom smere legálne. Naša spoločnosť má oprávnenie na odkupovanie aj vymáhanie pohľadávok.

Odkupujete jednotlivé pohľadávky alebo len balíky pohľadávok?

Odkupujeme tak jednotlivé pohľadávky ako aj balíky pohľadávok.

Budeme mať prehľad o vymáhanej pohľadávke aj naďalej?

Prehľad o Vašich pohľadávkach nestrácate, pretože Vás o nich pravidelne informujeme a aktívne s Vami o nich komunikujeme.

Aké podklady a dokumenty na vymáhanie potrebujete?

Na začiatok sú potrebné informácie na presnú identifikáciu dlžníka (názov alebo nemo dlžníka, IČO, sídlo) a dlhu (napr. faktúra: číslo faktúry, splatnosť, prípadné čiastočné platby).

O čo je lepšie vymáhanie s Vašou spoločnosťou ako cez advokátsku kanceláriu?

V našej spoločnosti máme zamestnaných erudovaných právnikov, takže v danej oblasti sa vyznáme a pritom poskytované služby dokážeme zabezpečiť rýchlejšie, lacnejšie a vopred nám neplatíte nič.