Outsourcing

Outsourcing je vyčlenenie Vašich povinností týkajúcich sa nevyplatenej pohľadávky a ich zmluvné zverenie našej spoločnosti, špecializovanej na vymáhanie pohľadávok. Prenechajte celkovú starostlivosť o Vaše pohľadávky nám.

Prečo je outsourcing výhodný?

Outsourcing vymáhania pohľadávok spolu so zabezpečením právnych služieb, je v dnešnej dobe čoraz častejšie využívanou metódou pri zabezpečení právnej agendy podnikov. Klient pomocou kombinácie týchto služieb svoju spoločnosť odbremení. Outsourcing Vám prinesie zníženie prevádzkových nákladov spoločnosti, nakoľko nie ste nútený zamestnávať právnikov, ktorí budú mať na starosti vymáhanie pohľadávok a právne služby Vašej spoločnosti.

V rámci outsourcingu vymáhania pohľadávok a právnych služieb zabezpečujeme podnikateľom komplexné služby na paušálnom základe.

Týmito komplexnými službami sú