Skoré inkaso

Služba skoré inkaso, ako prevencia pred vznikom nezaplatených pohľadávok je lacnejšia a jednoduchšia, ako ich následné vymáhanie.

Čo je skoré inkaso

Spočíva v tom, že kontaktujeme Vášho zákazníka ešte pred splatnosťou pohľadávky, kedy zisťujeme, či bude konkrétna faktúra uhradená včas a presne alebo ho kontaktujeme splatnosťou pohľadávky, kedy zisťujeme, prečo nebola faktúra zaplatená. Takto získame informácie o tom, či bude Vaša faktúra uhradená.

Pri službe skorého inkasa vystupujeme vo Vašom mene, tzn. zákazník nevie, že je kontaktovaný treťou stranou. Ak Váš zákazník vie o meškaní platieb alebo o iných ťažkostiach, vieme ponúknuť vhodnú formu zabezpečenia pohľadávky.

V prípade problému, určite aj sám zákazník ocení včasný návrh riešenia, ktorým predídete vzniku nedobytnej pohľadávky. Neoddeliteľnou súčasťou tejto služby je, že Vás o všetkých zistených skutočnostiach okamžite informujeme.